OZNÁMENIE O PORUŠENÍ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Slovexperta, s.r.o.

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.slovexperta.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Slovexperta, s.r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

 


CALL CETRUM A OBHLIADKY MAJETKU

KARIÉRA

KOMUNIKÁCIA A POŠTA

ZMLUVNÍ PARTNERI

OCHRANA OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

FOTOGRAFIE A PREZENTÁCIA SPOLOČNOSTI

COOKIES

PRIESKUM SPOKOJNOSTI KLIENTOV