Call centrum

 

Dreamstime L 21535236

Kontakt pre klientov spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group:

0850 111 577
Zo zahraničia: +421 2 5729 9983

 

Kontakt pre klientov spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group:

0850 111 566
Zo zahraničia: +421 2 5262 7282

 

Riaditeľka Call centra
Petronela Škreko

 

  • Poskytovanie služieb nepretržite, 24 hodín 7 dní v týždni
  • Príjem hlásení škodových udalosti z produktov neživotného poistenia
  • Poskytovanie informácií k stavu riešenia škodových udalostí
  • Poskytovanie informácií o asistenčných službách a ich sprostredkovanie