Obhliadka vozidla po škodovej udalosti

 

Istock 000020047276Small

Kontaktovanie klienta do 60 minút od nahlásenia škodovej udalosti na Centrálnom dispečingu škôd (počas pracovného dňa do 16:30 hod.)

Obhliadka poškodeného vozidla do 2 pracovných dní od nahlásenia škodovej udalosti na Centrálnom dispečingu škôd.

Zdokumentovanie rozsahu poškodenia a posúdenie oprávnenosti nároku klienta.

Vypracovanie zápisu o obhliadke – kópia je poskytnutá klientovi.

Možnosť uplatnenia poistného nároku priamo u technika.

Odporúčanie spolupracujúcich opravovní na realizáciu opravy poškodeného vozidla.