Obhliadka vozidla osoby zodpovednej za škodu z PZP

 

Istock 000022691805Small

Obhliadka vozidla osoby zodpovednej za škodu z produktov povinného zmluvného poistenia sa vykonáva z dôvodu objektivizácie nárokov klientov zmluvných poisťovní.