Obhliadka vozidla po oprave

 

Istock 000017788985XsmallObhliadka vozidla po oprave z produktov povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia sa vykonáva z dôvodu preverenia realizácie opravy vozidla v zmysle vystaveného zápisu o obhliadke poškodeného motorového vozidla a tiež v zmysle vystavenej faktúry za opravu.