Obhliadka poškodeného majetku

 

Istock 000019055660Xsmall

Kontaktovanie klienta do 60 minút od nahlásenia škodovej udalosti na Centrálnom dispečingu škôd (počas pracovného dňa do 16:30 hod.)


Obhliadka poškodeného majetku do 2 pracovných dní od nahlásenia škodovej udalosti na Centrálnom dispečingu škôd.


Zdokumentovanie rozsahu poškodenia a posúdenie oprávnenosti nároku klienta.


Vypracovanie zápisu o obhliadke – kópia je poskytnutá klientovi.


Možnosť uplatnenia poistného nároku priamo u technika.