Obhliadka vozidla pred vstupom do havarijného poistenia

 

Istock 000007422435Xsmall

Kontaktovanie klienta do 60 minút od nahlásenia obhliadky na dispečingu (počas pracovného dňa do 16:30 hod.)

Obhliadka vozidla do 2 pracovných dní od nahlásenia

Zdokumentovanie výbavy a prípadného poškodenia v čase vzniku havarijného poistenia

Vypracovanie zápisu o obhliadke – kópia je poskytnutá klientovi