Naše činnosti

 

Spoločnosť Slovexperta, s.r.o.,  sa venuje komplexnej problematike škodových udalostí – od nahlásenia a obhliadky cez kalkuláciu predpokladaných nákladov na opravu až po prípravu podkladov na likvidáciu škôd v jednej z našich zmluvných poisťovní.

Realizujeme obhliadky vozidiel v rôznych situáciách – pred vstupom do havarijného poistenia, po škodovej udalosti, v konfrontácii s vozidlom osoby zodpovednej za škodu z povinného zmluvného poistenia, ako aj po oprave vozidla. Taktiež realizujeme obhliadky a výpočet škôd na majetku ktoré boli spôsobené v dôsledku rôznych poistných rizík, napr: živelnou udalosťou, krádežou, vandalizmom, lomom stroja, prípadne v dôsledku škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia.

Našimi zmluvnými poisťovňami sú KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Spolupracujeme s autorizovanými i neautorizovanými servismi, ako aj servismi zameranými na opravy / výmeny autoskiel. Spolupracujúce servisy nájdete v sekcii Zmluvné servisy.  

Hires